Các đại biểu Việt Nam tham gia Diễn đàn Quốc tế lần thứ II "Phát triển chế độ đại nghị"

Compressed file

Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, tại Matxcơva đã diễn ra Diễn đàn quốc tế lần thứ II "Phát triển chế độ đại nghị". Sự kiện này được tổ chức bởi Viện Duma Quốc gia Liên bang Nga với sự hỗ trợ của Rossotrudnichestvo trong khuôn khổ chương trình “Thế hệ mới”. Tham gia Diễn đàn có khoảng 800 đại biểu đến từ 131 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Compressed file

Mục đích chính của việc tổ chức sự kiện này là tăng cường quan hệ liên nghị viện và quan hệ chính trị giữa các nghị sĩ Nga với cộng đồng chuyên môn nước ngoài, thiết lập quan hệ không chính thức với các đại diện nước ngoài.

Compressed file

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (TTKH&VH Nga) tại Hà Nội, theo giới thiệu của Quốc hội Việt Nam, đã tiến cử 2 đại biểu Việt Nam tham gia Diễn đàn này là Bà Ngân Phương Loan từ tỉnh Lạng Sơn và Bà Đặng Thị Phương Thảo từ tỉnh Nam Định.

Compressed file

Chương trình hoạt động bao gồm các vấn đề hiện tại về an ninh và ổn định quốc tế, hỗ trợ pháp lý cho sự phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, triển vọng hoạt động của các tổ chức liên nghị viện, chính sách thanh niên và môi trường, trao đổi kinh nghiệm tốt nhất của việc lập pháp quốc gia và các chủ đề ưu tiên khác.

Sự tham gia của đại diện Việt Nam trong sự kiện quốc tế lớn này góp phần tăng cường vai trò của đất nước trong quá trình hợp tác liên nghị viện, đồng thời nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều kiện của năm được công bố là năm chéo của Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga.