Cổng “Đăng ký” dành cho các ứng viên đi học tại các trường đại học Nga đã được mở trên cổng thông tin điện tử mới

Compressed file

Từ năm 2020, hệ thống thống kê điện tử ứng viên đã thay đổi.

Hiện tại, tất cả những ai muốn đi du học ở Nga phải có tài khoản điện tử trong hệ thống edu.rs.gov.ru   (https://future-in-russia.com/).

Cổng “Đăng ký” đã được mở!