Bỏ phiếu toàn Nga về việc phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga tại Việt Nam

Compressed file

Ngày 1 tháng 7, tại Việt Nam đã diễn ra cuộc bỏ phiếu chung toàn Nga về vấn đề phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga. Công dân Nga thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu tại Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trong khu cư dân phố chuyên gia Nga của doanh nghiệp Vietsovpetro Nga-Việt tại thành phố Vũng Tàu.

Compressed file

Cơ quan đại diện Rossotrudnichestvo tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, TTKH&VH Nga) đã tham gia tích cực vào cuộc vận động thông tin bỏ phiếu: tại sảnh TTKH&VH Nga được lắp đặt giá trưng bày “Góc dành cho người bỏ phiếu”, nơi mà mọi người có thể biết chi tiết về thủ tục bỏ phiếu và làm quen với các tài liệu thông tin về sửa đổi luật cơ bản của Liên bang Nga. Q. Giám đốc TTKH&VH Nga E.A. Vishnitskaya đã tham gia Ủy ban bỏ phiếu khu vực Hà Nội.

Compressed file

Các khu vực bỏ phiếu nói trên đã hoàn thành công việc của mình vào 20.00 giờ theo giờ địa phương, sau đó Ủy ban bỏ phiếu khu vực đã tổng kết việc bỏ phiếu.

Compressed file

Số công dân Nga tham gia bỏ phiếu về việc phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga tại Việt Nam lên tới gần 1000 người.

Compressed file